اینترنال راکتورهای جریان شعاعی

سیستمهای جریان شعاعی به طور گسترده ای در ریفورمینگ کاتالیزوری ، هیدروژن زدایی استایرن ، سیستمهای حذف NOX ، بازیابی حلالها ، مبدلهای آمونیاک و فرآیند های ایزومریزاسیون مورد استفاده قرار می گیرند. این راکتورها به دلیل ظرفیت جریان بالا با حداقل افت فشار مورد استفاده قرار میگیرند. سیستمهای جریان شعاعی بازدهی تماس بین جریان فرآیند و بستر کاتالیزور را افزایش می دهند که باعث کاهش اندازه راکتور می شود. این نوع راکتورها نه تنها بازده بالاتری تولید می کنند ، بلکه از نظر انرژی نیز کارآمدتر هستند.

اینترنال های اصلی یک راکتور جریان شعاعی عبارتند از:

  • سنتر پایپ
  • اسکالوپ
  • کاور پلیت

در ساده ترین شکل ، یک سیستم جریان شعاعی شامل دو اسکرین متحدالمرکز که به صورت عمودی قرار گرفته و فضای بین آنها توسط کاتالیزور پر شده است تا مواد در حین فرآیند از بین آنها بدون ایجاد تداخل عبور کنند.