چشم انداز و ماموریت ما

چشم اندز ما


قرار گیری در جایگاه بهترین شرکت فعال در زمینه "فرآیند های جداسازی و انتقال جرم" در منطقه و بازار هدف.
چشم انداز و ماموریت ما
چشم انداز و ماموریت ما

ماموریت ما


شرکت صنایع پنتان شیمی یک شرکت پیشگام ، چابک و دانش بنیان در زمینه طراحی ، تولید ، نصب و خدمات مرتبط با استفاده از فناوری های پیشرفته در سطح جهانی با تمرکز بر "فن آوری های جداسازی و انتقال جرم" در صنایع نفت ، گاز و سایر فرآیندها است.
فارسی